Tandvårdsförsäkringen

Prissättning och Tandvårdsförsäkringen i korthet

Referensprislistan

Det råder idag fri prissättning på tandvård, d.v.s. tandläkarna sätter själva sina priser utan påverkan från någon myndighet. För att fördela pengarna i Tandvårdsförsäkringen har man skapat en lista av alla våra åtgärder och där givit varje åtgärd ett värde i försäkringen. Denna lista har sorgligt nog döpts till Referensprislista, vilket ger patienterna intryck av att vara en ”riktprislista” för tandvård, vilket det alltså inte är, utan ett sätt att fördela pengar i försäkringen. Genom att värdera olika åtgärder olika mycket i Referensprislistan kan myndigheterna gynna respektive missgynna olika typer av behandlingar.
Mellanskillnaden mellan Referensprislistan och tandläkarens faktiska arvode betalas alltid av patienten till 100%. I tandvårdsförsäkringen finns ett högkostnadsskydd. När man påbörjar en behandlingsperiod så gäller den all tandvård, utom kosmetisk, i ett år framåt och här är det referenspriset som räknas och inte den faktiska kostnaden.

  • I spannet 0 Kr till 3000 Kr ( i referensprisvärde) betalar patienten 100%

  • I spannet 3001 Kr till 15000 Kr ( i referensprisvärde ) betalar patienten 50% av referensprisvärdet + mellanskillnaden mellan referenspris och det faktiska arvodet.

  • Fr.o.m. 15001 Kr och uppåt ( i referensprisvärde ) betalar patienten 15% av referensprisvärdet + mellanskillnaden mellan referenspris och det faktiska arvodet.

  • Tycker du att det är svårt att förstå… ja, det är det. Det går alltid bra att fråga oss så ska vi göra vårt bästa för att försöka förklara. Boka en tandläkartid hos oss online här idag eller ring oss på: 08 – 611 24 93

  • Barn och ungdomar har gratis tandvård (utom estetisk behandling).

  • Garantier mm. Vi lämnar ett års garanti på avtagbar protetik, tre år på fast implantatburen protetik och fast tandburen protetik. Behovet av omgörning måste vara objektivt påvisbart. Kompositfyllning, utförd på korrekta indikationer och utan förbehåll, som inom en två-årsperiod kräver omgörning ersätts utan kostnad med ny fyllning. Garantin gäller endast en omgörning och omfattar inte kompositkrona. När patient så önskar lämnas intyg om material som använts vid protetiska arbeten och vid fyllningar